Očkování nezletilých 12 až 15 let

Je nutná přítomnost zákonného zástupce? Čím se očkuje? Kde se očkuje? Jak se přihlásit?

Registrace od 1. července 2021. Dotazník ke stažení níže.

Registrace k očkování na webové adrese https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz/.

Očkování nezletilých probíhá v očkovacím centru Fórum v Třebíči na Masarykově nám. 1313/13 (mapa).