Ochrana dýchacích cest

Vážení pacienti a návštěvníci nemocnice,

s ohledem na aktuální nárůst počtu případů onemocnění COVID-19 a doporučení Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina Vás žádáme, abyste při vstupu do lékárny, čekáren, ambulancí, oddělení a společných prostor zdravotnických zařízení používali ochranné prostředky dýchacích cest s účinností alespoň 94% (např. respirátor FFP2).

Nošení respirátorů nevyžadujeme od osob, kterým v tom brání zdravotní komplikace nebo obdobné vážné důvody s ohledem na jejich zdravotní stav.


Děkujeme za pochopení.


Ing. Eva Tomášová, ředitelka

v zast. MUDr. Jiří Jeřábek, Ph.D., náměstek pro léčebnou péči