Návštěvy pacientů a otců u porodu povoleny za daných podmínek

V souvislosti s nově vydaným mimořádným opatřením MZ ČR č. j.: MZDR 14597/2021-3/MIN/KAN jsou od 9. června 2021 umožněny návštěvy pacientů a přítomnost otců u porodu za následujícíh podmínek:

 → NÁVŠTĚVY PACIENTŮ

 → OTEC U PORODU (TŘETÍ OSOBA)

Vzhledem k lepšící se epidemiologické situaci jsou v Nemocnici Třebíč od 17. května 2021 návštěvy pacientů opět povoleny.