COVID-19 - mimořádné opatření KHS!

S účinností od středy 29. července 2020 až do odvolání platí na území Kraje Vysočina mimořádná opatření krajské hygieny.

Zákaz pohybu a pobytu všech osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, ve všech zdravotnických zařízeních a ve všech zařízeních sociálních služeb (tj. zahrnuty jsou i ambulance praktických lékařů, odborných lékařů a nelékařů, stomatologů, lůžková zařízení, lékárny a výdejny zdravotního materiálu a všechna pracoviště poskytovatelů sociálních služeb) včetně návštěv dětských domovů a výchovných ústavů pro mládež.


ŽÁDÁME VÁS O DODRŽOVÁNÍ TOHOTO MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ

VSTUP DO BUDOV V AREÁLU NEMOCNICE POUZE S OCHRANOU NOSU A ÚST