Čestné prohlášení

Vážení pacienti, návštěvy pacientů,

před hospitalizací nebo návštěvou pacienta je nutné vyplnit čestné prohlášení o Vašem zdravotním stavu. Čestné prohlášení naleznete ke stažení a k možnému vyplnění v klidu Vašeho domova níže v přílohách.