Pacient | POCHVALY PACIENTŮ

Vážená paní ředitelko, tímto bych chtěl poděkovat lékařům II. Chirurgického oddělení, všem sestřičkám za vzorný výkon služby při ošetřování mojí poraněné nohy. Přístup všech je příkladný a já všem děkuji z celého srdce.  Děkuji.
MI (16. 12. 2017 – chirurgie II)

Tímto bych chtěla poděkovat za zdravotní péči a především skvělý přístup personálu gastro ambulance. Kromě naprosté profesionality ošetřujícího lékaře bych chtěla vyzdvihnout ochotu a operativnost sester. Mimo jiné i s ohledem na mé dojíždění cca 60 KM k častým zákrokům. Moc jim všem za jejich péči a psychickou podporu.  Děkuji.
SK (15. 12. 2017 – interna)

Chtěl bych se poklonit práci celého personálu. Neskutečně vlídný a vstřícný přístup zdravotních sestřiček a bratra. Bez jejich empatie by se moje hospitace zvládala velice těžko. Obdivuji jejich nasazení, stálý úsměv, i když je jejich práce tak náročná a zodpovědná. Za vše co jste pro mě vykonali, vám patří velká úcta a dík. Jste andělé!
MJ (1. 12. 2017 -  chirurgie)

Rád bych touto cestou vyslovil upřímné poděkování kolektivu lékařů, sester a ostatního personálu chirurgického oddělení II. Po přijetí ve vážném stavu (neděle odpoledne), okamžité operaci, kterou úspěšně provedl ošetřující lékař, a kterému ještě jednou děkuji, přes vyšetření a následný pobyt na lůžkovém oddělení, byla cítit nejen zodpovědnost, ale i laskavý přístup k postiženým pacientů.
Nikdy nezapomenu na vizity ošetřujícího lékaře, který za pojízdným pultíkem, plným složek jednotlivých pacientů, svým „tak jak se vede“ dokázal do pacienta vlít optimismus a naději.
Ještě jednou chci poděkovat a vyslovit pochvalu všem sestrám pracujícím na toto oddělení.
PN (1. 12. 2017 – chirurgie II)

Ve dnech 22. 9. – 3. 10. 2017 jsem byla hospitalizována v třebíčské nemocnici na kožním oddělení s pásovým oparem. Děkuji celému ošetřujícímu personálu pod vedením primářky za léčbu a následné ambulantní léčení laserem. Díky patří i panu doktorovi z plicního oddělení, který mě přijímal. Celému kolektivu přeji vše dobré a úspěšné léčení bolestí nás pacientů.  
HT (26. 11. 2017 – kožní oddělení)

Alespoň touto cestou chci vyjádřit upřímný dík všem zdravotníkům oddělení II. chirurgie Nemocnice Třebíč. Na tomto oddělení byl po několik dlouhých letních měsíců letošního roku, následně ambulantně a znovu ústavně léčen můj syn LH a to pro vážné zdravotní komplikace v jeho těžké nemoci.
Poděkování a pochvala patří primáři tohoto oddělení chirurgie, lékařům odd. chirurgie II, také lékařům sousedních oddělení při službách a to od ARO a JIP a též ambulantním lékařům. Za obětavost, ochotnou péči podobu 24 hodin denně. Děkuji všem sestrám tohoto oddělení, všemu pomocnému personálu, včetně sanitářů.  
Žádný ze zdravotníků přes velkou únavu v době dovolených nedal na sobě znát toto pracovní vypětí. Všichni s velkou laskavostí, ohleduplností a pečlivostí pomáhali. Jejich práci vysoce hodnotím a chválím. Přála bych jim všem pevné zdraví při této práci. Práci těžké, bohužel ne vždy dostatečně odměněné. Tuto pochvalu a dík píši proto, že můj syn psát nemůže.
LH (23. 11. 2017 -  chirurgie II)

Děkuji srdečně celému personálu oddělení za milé přijetí, ochotný přístup k mým požadavkům, vlídné jednání během celého pobytu a za „přidané“ úsměvy, které velmi potěší a povzbudí. Bylo mi tu dobře. Velký dík.
JH (14. 11. 2017 -  infekční oddělení)   

Moje maminka, paní IJ, je již rok hospitalizovaná na oddělení DIOP. Chci poděkovat všem sestřičkám, které se o nic celou dobu starají. Kromě toho, že dělají svědomitě svou práci, přidávají ještě něco navíc. To něco je lidský a osobní přístup, nejen k pacientům, ale i k jejich rodinám. Tímto jim za vše děkuji.
LT (12. 11. 2017 -  DIOP)

Tomuto oddělení nemám co vytknout, veškerý personál se choval mile, příjemně a starostlivě. Po dobu svého pobytu jsem byl spokojen jak s jídlem a úklidem, tak celkově s přístupem zaměstnanců. Děkuji veškerému personálu za projevenou péči.
JK  (10. 11. 2017 - infekční oddělení)

Po sérii chirurgických zákroků jsem skoro zapomněl chodit. Díky vysoce profesionálního a velmi vstřícného přístupu pracovnic Rehabilitačního oddělení Nemocnice Třebíč mohu zapomenout na francouzské hole a podobné pomůcky. Moje poděkování patří paní primářce i fyzioterapeutkám. 
IB (8. 11. 2017 – rehabilitace)


Děkuji zaměstnancům infekčního oddělení za vzornou péči v každém směru.  Ochota, slušnost a pěkné chování nejen lékařů, sestřiček, ale i pomocného personálu. Jsem velice ráda, že tohle mohu říct a to v každém směru jak se říká od A po Z. Do budoucna odd. Přeji stále ochotný personál a dobré výsledky v léčbě pacientů. Pochvaluji i kuchyň, jídlo je chutné a tím i dobré.  
MS (25. 10. 2017 – infekční oddělení)

Vyjadřuji tímto své poděkování týmu oddělení ortopedie za skvělou a ochotně poskytovanou péči během mé hospitalizace.  Zvláště chci poděkovat sanitářskému týmu za nikdy nemizející úsměv a optimistický přístup k pacientům, který vedle „prášků na bolest“ nám pomáhal překonávat bolestivé pooperační stavy.
VK (12. 10. 2017 – ortopedie)

Děkuji za perfektní péči po celou dobu mé hospitalizace na interním oddělení „B“ všem sestrám celému personálu za profesionální jednání. Dále chci pochválit ošetřujícího lékaře za péči o mě i sestrám z dialyzačního centra za obětavost a perfektní práci.  Děkuji za záchranu života!!
MD (7. 9.  2017 -  interna B)

V třebíčské nemocnici jsem se ocitl zcela neočekávaně díky komplikaci po stomatologickém zákroku. Jako pacient jsem byl mimořádně spokojen s přístupem a péčí všech, se kterými jsem se během 13 denní hospitalizace setkal. Za to moc děkuji. Nedá mi, abych nenapsal, že jsem si potvrdil vysoké mínění o třebíčské nemocnici, které mě provází celý život. Moje maminka zde v letech 1942 – 44 strávila pracovně dva zřejmě nejšťastněji roky života. Za komplikovaných podmínek prosince 1944 mě zde nechala ošetřit. Můj letošní návrat mi potvrdil to, co jsem uvedl výše. Ještě jednou děkuji a přeji ať se nemocnici a jejím zaměstnancům daří co nejlépe.  
OZ (9. 8. 2017 – interna A)

Jsem velice spokojená s celým personálem, jsou vstřícní, ochotní a příjemní. Na všechno jsem dostala odpověď, ochotně mi všechno vysvětlili. Na každém vyšetření byli vstřícní, jak doktoři – doktorky, tak i sestřičky a pomocný personál. Děkuji za všechna řešení mých problémů jak zdravotních tak potíže s dopravou.
MK (3. 8. 2017 -  interna B)

Nastoupila jsem 1. 7. na jipku, kde se o mě velice dobře starali, dá se říct, že mi zachránili život. Měla jsem embolii plicní a byla jsem velice překvapená za velmi pěkný přístup celého personálu, za což patří velký dík. A teď jsem ležela zase na interně, kde jsem nemohla z postele celý týden, takže moc a moc děkuji za pěkné starání celého personálu, který se staral velice dobře na to, že mají velký počet pacientů. Mají s námi trpělivost a za to jim patří také velký obdiv.
MB (23. 7.  2017- interna B)

Dne 4. července jsem nastoupil na TRN plicní oddělení v Třebíči s komplikovaným oboustranným zápalem plic. Musím vyjádřit pochvalu celému plicnímu oddělení za vzorný přístup k pacientům a léčení. Hlavně bych chtěl poděkovat panu ošetřujícímu lékaři, který se svědomitě po celou dobu o mě staral. Taktéž děkuji vrchní sestře a všem ostatním sestřičkám a ostatnímu personálu za milé a vstřícné jednání.  Nejsem ve vaší nemocnici poprvé, a proto to mohu zhodnotit oproti jiným oddělením.
FN (19. 7. 2017 – TRN)

Chtěla bych pochválit personál nemocnice. Již při přijmu laskavý personál. Velmi milé sestřičky, včetně pánů doktorů a paní doktorek. Při pobytu jsem byla moc spokojená. Všem moc děkuji.
MĎ (července 2017 – ortopedie)

Uděluji pochvalu celému oddělení, lékařům, sestřičkám a dalším zaměstnancům. Cítil jsem se velice dobře. Ochota zaměstnanců a přístup k pacientům. Ošetřování probíhalo velice dobře a starost o pacienty mě velice překvapila (vysoká úroveň). Oceňuji dále stravu a lidský přístup zaměstnanců  pacientům.  
MŠ (4. 7. 2017 – LDN)

Ráda bych poděkovala a vyjádřila dík. Jak ze strany sester, tak ze strany lékařů (měla jsme štěstí tedy jen na paní doktorky a paní primářku) očnímu oddělení za milé, lidské chování, trpělivost, empatii a ochotu. Děkuji a nejen já, ale i ostatní pacienti, se kterými jsem trávila čas při čekání na operaci katarakty (šedého zákalu u obou očí) a následné kontroly.
Děkuji ještě jednou a kéž by i na jiných odděleních byl tak skvělý personál.  
BB (26. 6. 2017 -  oční  oddělení)

Chtěla bych touto cestou poděkovat lékařům, sestřičkám i ostatnímu personálu plicního oddělení.  Byla jsem letos již podruhé hospitalizována na tomto oddělení a vždy jsem se setkala se vzornou péčí a laskavostí.
LŘ ( 14.  6. 2017 – TRN)

Se vším jsem byl spokojen. Personál byl milý, ochotný.  Vždy jsem měl potřebné informace. Všem sestřičkám a doktorům moc děkuji za pomoc.  
OD (8. 2. 2017 – ortopedie)

Touto cestou si dovoluji vyslovit poděkování panu primáři, ošetřujícím lékařům, zdravotním sestrám a ostatnímu personálu. Jak za přístup k léčbě, vstřícnost a osobní přístup. Strava byla na odpovídající úrovni a v odpovídajícím množství. Na podmínky v jakých oddělení pracuje je to úctyhodné.  
BD (7. 2. 2017 -  urologie)

Jako pacientka níže uvedeného oddělení ve dnech 1. 2. – 4. 2. 2017 vyslovuji celému poděkování personálu a to včetně všech lékařů, sester a sanitářů, za příkladnou péči, starostlivost a ochotu s jakou vykonávají svoji zodpovědnou práci. Nám pacientům to velice pomáhá a cítila jsem se zde velice dobře. Jsem přesvědčena, že i koje spolupacientky to cítí stejně.
MB (4. 2. 2017 – urologie)  

Milé sestřičky ortopedického oddělení, chtěli bychom vám touto cestou poděkovat za vynikající péči, ochotu a vstřícnost.  Víme, že vaše práce je velmi náročná a přesto jste k nám přistupovali vždy s úsměvem.  Děkujeme.
VH a FB(1. 2: 2017  - ortopedie)

17. a 24. 1. 2017 jsem byl na operaci šedého zákalu.  Sestřičky a lékaři svým příjemným přístupem k nám pacientům vytvořili příjemnou atmosféru, která nám všem pomohla překonat obavy z výkonu a jistě nám pomůže i s doléčením.   
JŠ (24. 1. 2018 -  oční )

Profesionální péče a lidský přístup pomáhá léčit. Na tomto oddělení je všeho v dostatečné míře. Díky!
JF (20. 1. 2017 -  neurologie)   
 
 

Partneři Nemocnice Třebíč

Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Zdravotní klaun
E-ambulance