Rychlé vyhledávání na stránkáchLékařská knihovna

 1. "Stojíme na ramenou obrů," citátem odkazujícím do doby renesance otevírá své webové stránky Scholár Gogole, podporující vědeckou komunikaci a šíření informací. V roce 2007 vlády některých zemí schválily zákony týkající se dalšího publikování nejnovějších výzkumů vědy prostřednictvím internetu. Jedná se o tzv. Otevřený přístup, Open Acces. Je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům, zejména k plným textům pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování a sdílení textů. V ČR Bio Med Central vydává BioMagnetic Research and Technology www.biomagres.com. Šéfredaktory jsou doc. Ivo Šafařík a MUDr. Mirka Šafaříková.

 2. Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství. Z monografií ostatních oborů můžeme jmenovat anatomii, chirurgii, onkologii, literaturu pro sestry a další. Lékařská knihovna zajišťuje a poskytuje knihovnické informační služby podle požadavků odborné zdravotnické veřejnosti, přispívá k rozvoji odborné úrovně pracovníků nemocnice. Za registraci v knihovně účtujeme poplatek 80,- Kč/rok. Další poplatky jsou účtovány dle ceníků platných služeb, které jsou součástí knihovního řádu.

 3. Spolupráce
  1. s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zajišťující mimoknihovní výpůjční služby. MVS
  2. Med Port – Vědecká knihovna IPVZ, Informační zdroje pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Rešerše a další služby musíme platit. www.medport.ipvz.cz. V tomto portálu vyhledáváme v katalozích knihoven, v bibliografických i plnotextových databázích Ebsco, Pro Quest a OVID.
  3. Infozdroje, kam byla zařazena IP adresa Nemocnice v Třebíči, placený přístup k databázi Ovid Medline (www.aip.cz, www.infozdroje.cz) Vypisuje seznam parametrů, které má k dispozici. Vpravo jsou silně vyznačeny ty, které máme předplaceny, uprostřed je logo Nemocnice Třebíč.
  4. Jednotná informační brána www.jib.cz Obsahuje 4 obory: lékařství, umění a architekturu, informační vědu a musicu. Cílem bran je poskytnout uživatelům prostor, kde budou vyhledávat české i zahraniční zdroje. Lékařská knihovna zajistila přístup prostřednictvím povolené IP adresy, umožňující vyhledávání v licencovaných zdrojích.
Půjčovní doba
Pondělí   
12:00 - 16:00
Středa
12:00 - 16:00

Telefon: 568 809 402

 

AKTUÁLNĚ

Díky darům nakoupila Nemocnice Třebíč moderní lůžka

Nemocnice Třebíč nakoupila 16 elektricky polohovatelných lůžek se stolky za cca půl milionu korun. Cena jednoho lůžka je 36 tisíc Kč. Pořízeny byly z darů od podporovatelů. Rozděleny budou mezi urologii, chirurgii, ortopedii a internu. Hlavním přínosem nových lůžek je...

Nové investice Nemocnice Třebíč

Investice srpen a září 2016Ultrazvukový přístroj  pro anesteziologicko-resuscitační oddělení (ARO). Přístroj vyšší kategorie zajišťuje okamžitou dostupnost ultrazvukových vyšetření pro pacienty ARO a díky snadnému transportu také dostupnost UZ přístroje...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.