Rychlé vyhledávání na stránkáchLékařská knihovna

 1. "Stojíme na ramenou obrů," citátem odkazujícím do doby renesance otevírá své webové stránky Scholár Gogole, podporující vědeckou komunikaci a šíření informací. V roce 2007 vlády některých zemí schválily zákony týkající se dalšího publikování nejnovějších výzkumů vědy prostřednictvím internetu. Jedná se o tzv. Otevřený přístup, Open Acces. Je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům, zejména k plným textům pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování a sdílení textů. V ČR Bio Med Central vydává BioMagnetic Research and Technology www.biomagres.com. Šéfredaktory jsou doc. Ivo Šafařík a MUDr. Mirka Šafaříková.

 2. Lékařská knihovna SVI je součástí Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace. Knihovní fond je majetkem nemocnice. Specializace knihovny tkví v lékařských oborech, zejména vnitřním a všeobecném lékařství. Z monografií ostatních oborů můžeme jmenovat anatomii, chirurgii, onkologii, literaturu pro sestry a další. Lékařská knihovna zajišťuje a poskytuje knihovnické informační služby podle požadavků odborné zdravotnické veřejnosti, přispívá k rozvoji odborné úrovně pracovníků nemocnice. Za registraci v knihovně účtujeme poplatek 80,- Kč/rok. Další poplatky jsou účtovány dle ceníků platných služeb, které jsou součástí knihovního řádu.

 3. Spolupráce
  1. s Moravskou zemskou knihovnou v Brně zajišťující mimoknihovní výpůjční služby. MVS
  2. Med Port – Vědecká knihovna IPVZ, Informační zdroje pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví. Rešerše a další služby musíme platit. www.medport.ipvz.cz. V tomto portálu vyhledáváme v katalozích knihoven, v bibliografických i plnotextových databázích Ebsco, Pro Quest a OVID.
  3. Infozdroje, kam byla zařazena IP adresa Nemocnice v Třebíči, placený přístup k databázi Ovid Medline (www.aip.cz, www.infozdroje.cz) Vypisuje seznam parametrů, které má k dispozici. Vpravo jsou silně vyznačeny ty, které máme předplaceny, uprostřed je logo Nemocnice Třebíč.
  4. Jednotná informační brána www.jib.cz Obsahuje 4 obory: lékařství, umění a architekturu, informační vědu a musicu. Cílem bran je poskytnout uživatelům prostor, kde budou vyhledávat české i zahraniční zdroje. Lékařská knihovna zajistila přístup prostřednictvím povolené IP adresy, umožňující vyhledávání v licencovaných zdrojích.
Půjčovní doba
Pondělí   
12:00 - 16:00
Středa
12:00 - 16:00

Telefon: 568 809 402

 

AKTUÁLNĚ

Nemocnice Třebíč vystavuje výtvarné práce dětských pacientů

Vestibul a prostředí recepce Nemocnice Třebíč zkrášlí v posledním měsíci roku 2016 výstava výtvarných prací dětských pacientů. Ti při hospitalizaci na dětských odděleních navštěvují herny mateřské školy a školní družiny při nemocnicích v Kraji Vysočina. Jednotlivá...

Benefiční koncert 2016

Na nákup zdravotnických prostředků vydělal Benefiční večer Nemocnici Třebíč 1.148.710 korun. Zisk tvoří dary velkých dárců, kteří v rámci programu předali ředitelce Nemocnice Třebíč Ing. Evě Tomášové symbolické dárkové šeky. Peníze jsou určené...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.