Rychlé vyhledávání na stránkáchDětské a novorozenecké

Umístění: Purkyňovo nám. 133/2 / budova M

Dětské oddělení

Dětské oddělení zajišťuje komplexní diagnostickou a léčebnou péči pacientů od narození do 19 let.  Mimo obor interního lékařství poskytujeme na základě Charty práv hospitalizovaného dítěte i předoperační i pooperační péči pro další specializace - chirurgii, ortopedii, urologii, ORL, kožní a infekční oddělení. Součástí je i dětské JIP s pěti lůžky. Děti přijímáme dle možností s doprovázejícím rodičem. Do 6 let věku hradí pobyt doprovodu pojišťovna.

Oddělení disponuje 23 lůžky standardní péče a 7 lůžky pro doprovod dětí. Součástí je mateřská škola a školní družina, kde děti tráví volný čas mezi vyšetřeními. Několikrát za rok oddělení navštíví Zdravotní klauni.

U vstupu do nemocnice Třebíč je i baby box, o který pečuje novorozenecké oddělení.

Novorozenecké oddělení

 Novorozenecké oddělení je v rámci Kraje Vysočina nadstandardně vybaveným oddělením. Zajišťuje péči i o nezralé novorozence od 32. týdne těhotenství a 1500 gramů váhy. Disponujeme moderními inkubátory včetně převozního, ultrazvukem, přístroji na podporu dýchání, monitory vitálních funkcí, novorozeneckými „pelíšky“, vyhřívanými lůžky i podložkami a mnohými dalšími přístroji a vybavením zajišťujícími špičkovou péči. I díky těmto možnostem patří porodnické oddělení Nemocnice Třebíč mezi nejoblíbenější v ČR.  

Oddělení je od roku 1995 nositelem titulu Baby Friendly Hospital za propagaci a podporu kojení.  Na novorozeneckém oddělení 24 hod denně funguje laktační poradna. Nabízí lekce předporodní přípravy týkající se novorozence a péče o něj i přípravu ke kojení v těhotenství, péče o prsy v těhotenství a při kojení. Objednat se můžete nejlépe v druhé polovině těhotenství na tel. čísle: 723 892 120 paní Lenka Pokorná. Certifikát laktačního poradenství po úspěšném absolvování certifikovaného kurzu získalo 5 sester. Problémy s kojením lze konzultovat přímo na oddělení i telefonicky na čísle laktační linky 568 809 355.

Během pobytu na novorozeneckém oddělení se u všech dětí provádí:
 • SCREENING, tj. odběr krve z paty dítěte 48 hodin po narození na metabolické nemoci
 • OAE – screening sluchu
 • Vyšetření ledvin ultrazvukem k vyloučení vrozených vývojových vad
 • Vyšetření očí opthalmoskopem k vyloučení vrozeného šedého zákalu
 • Vyšetření kyčlí ortopedem s využitím ultrazvuku
 • Rehabilitace – fyzioterapeut instruuje maminky o správné manipulaci s novorozencem a upozorňuje na případné chyby v držení dítěte

Na žádost rodičů provádíme odstranění pupečního pahýlu. Výkon je placenou službou, dle platné kalkulace poplatek činí 180 Kč.                                                                                                                   

Novorozenecké oddělení JIP se 4 lůžky intenzivní péče pečuje o novorozence s poruchou adaptace, s infekcí, respiračními problémy, se žloutenkou, krvácivou nemocí, dále nezralí novorozenci od 32. týdne těhotenství  a 1500 gramů váhy. Novorozenci menší váhy a těžce nezralí novorozenci jsou po stabilizaci a zajištění základních životních funkcí následně transportováni na vyšší pracoviště – a to do FN Brno.

Na oddělení Nemocnice Třebíč je možné zapůjčit dechový monitor pro novorozence a kojence. Baby Sense slouží k prevenci syndromu náhlého úmrtí. V případě selhání dechu dítěte spouští zvukový a světelný signál.  Vhodný je pro všechny druhy postýlek.
Syndrom náhlého úmrtí je definován jako náhlá a neočekávaná smrt kojence. Příčina zůstává často neobjasněna. Ohroženy jsou děti do 1 roku, zejména do 6 měsíců. Poplatek za vypůjčení přístroje je 150 Kč za 1 měsíc. V případě zájmu se obraťte na novorozenecké oddělení na tel. číslo 568 809 355.
    
Specializované ambulance

Při novorozeneckém oddělení pracuje riziková poradna pro patologické novorozence, kam jsou zváni novorozenci po propuštění ke kontrolnímu vyšetření a odběrům, k UZ ledvin nebo mozku.


Součástí dětského oddělení jsou příjmová, endokrinologická a gastroenterologická ambulance, vedené lékaři s atestací z pediatrie II. stupně a garanty lékaři se specializovanou způsobilostí v daném oboru.
    Endokrinologická ambulance sleduje zejména děti s poruchou růstu, onemocněním štítné žlázy, poruchou sestupu varlat, poruchou puberty. Gastroenterologická ambulance pečuje o děti s céliakií, chronickými střevními záněty, poruchami vyprazdňování, bolestmi bříška a alergií na potraviny, zejména na bílkovinu kravského mléka.
   
 Dětské oddělení zajištuje i lékařskou pohotovostní službu pro děti. Ve všední dny od 17 hodin do 7 hodin dalšího dne a o víkendech a ve svátcích 24 hodin denně.


Čekací doba u plánovaných ambulantních vyšetření je krátká. Většinou je maximální doba čekání 15 minut. V případě posunu doby ambulantního vyšetření z důvodu nutného ošetření akutního případu je tato okolnost pacientům v čekárně včas a řádně vysvětlena.
Pro zlepšení prostředí byly z darů od MOTOTŘEBÍČ zakoupeny přehrávače s možností přehrávání DVD. Součástí vybavení čekárny je i televizor s dětským programem.

Personální zajištění

  Lékaři i sestry dětského oddělení se účastní kongresů a seminářů jak celostátních, tak pořádaných Nemocnicí Třebíč a nové poznatky předávají svým kolegům a dále do praxe. Mladým lékařům je umožněno stážovat na vyšších pracovištích dle požadavků vzdělávacího programu.
 V rámci zachování kontinuity péče o malé pacienty jsou 2-3x týdně realizovány velké vizity, na kterých jsou podrobně analyzovány jednotlivé případy a je navržena nejoptimálnější diagnostika a terapie. Informace o zdravotním stavu dětí jsou podávány rodičům srozumitelně a uceleně při vizitách nebo dle potřeby v průběhu dne.

     Péči o děti na dětském a novorozeneckém oddělení zajišťuje:

5 lékařů s atestací z pediatrie II. stupně nebo se specializovanou způsobilostí v oboru dětské lékařství s celkovým úvazkem  4,0
1 lékař s atestací z neonatologie s úvazkem 1,0
4 lékaři zařazeni do vzdělávacího programu dětské lékařství
1 dětský psycholog s úvazkem 0,3
Na službách  na dětském a novorozeneckém oddělení se podílí 5 lékařů externistů.

Na dětské JIP má 50% sester specializaci v intenzivní péči, na novorozenecké JIP má specializace v oboru intenzivní péče 80% sester.

Akreditace oddělení


Dětské oddělení má oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání dětské lékařství, 3. 2. 2014 byla akreditace prodloužena na dalších 8 let.

Partneři oddělení

Dětské a novorozenecké oddělení získalo v roce 2014 z výtěžku charitativního koncertu Děti dětem, pořádaného tradičně občanským sdružením Kids for kids přístroj na podporu dýchání pro novorozence. Přístroj byl předán na novorozenecké oddělení JIP. Sdružení spolupracuje a podporuje nemocnici už jedenáct let: http://www.kidsforkids.cz/nase-projekty/.

Díky Nadaci Křižovatka je umožněno zapůjčování monitorů dechu Babysence II domů.

Třebíčští baseballisté uzavřeli sezonu charitativním turnajem, kterého se aktivně zúčastnili pracovníci dětského a novorozeneckého oddělení. Získaná částka 34.800 Kč byla věnována našemu oddělení na nákup barevného povlečení pro dětské pacienty a pelíšky pro nezralé novorozence.

Od sportovců a různých občanských sdružení dostáváme hračky, hry, stavebnice, finanční příspěvky byly použity k nákupu klimatizační jednotky na ambulance dětského oddělení.

Oddělení je zapojeno do akce Celé Česko čte dětem. Malým pacientů bez doprovodu čtou sestry deset minut denně.  Pokud mají rodiče zájem, mohou si zapůjčit knihy přímo na oddělení.

Informace k novorozeneckému oddělení naleznete po kliknutí zde >>> 

Historie oddělení

Dětské oddělení jako součást nemocnice v Třebíči vzniklo 10. 9. 1947 a péči o dětské pacienty zajišťovaly do roku 1955 řádové sestry. Prvním primářem dětského oddělení byl MUDr. Adolf Matouš Malbohan, který tuto funkci vykonával do roku 1970. V letech 1970 – 1996 byl primářem dětského oddělení MUDr. Josef Nováček a v letech 1996 – 2007 MUDr. Jan Kozák. Od roku 2007 je primářkou dětského oddělení MUDr. Alena Holubová.


 

Kontaktní osoby

Primář MUDr. Alena Holubová aholubova@nem-tr.cz
Zástupce primáře MUDr. Jana Radvanová  
Vedoucí lékařka novorozeneckého oddělení MUDr. Zuzana Janoštíková  
Lékař MUDr. Jaroslav Belvončík  
Lékařka MUDr. Aneta Ebertová  
Lékařka MUDr. Anna Holubářová  
Lékařka MUDr. Jana Horňáčková  
Lékař MUDr. Michal Hrádocký  
Lékařka MUDr. Martina Machajdíková  
Lékařka MUDr. Hana Němcová  
Lékařka MUDr. Šárka Samuelová  
Lékařka MUDr. Mgr. Eva Stránská  
Vrchní sestra Bc. Jolana Mašterová jmasterova@nem-tr.cz
Staniční sestra Bc. Marie Bohutínská  
Staniční sestra dětské JIP Bc. Jitka Syslová  


 

Dopuručené návštěvní hodiny dětského oddělení

Denně 10:00 - 17:00 hodin. Návštěvy na JIP doporučujeme pouze rodičům. 

Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester
  568 809 463
 • Ambulance odd.
  568 809 462
 • Dětská JIP
  568 809 458
 • Odborné ambulance
  568 809 459
 • Psycholog
  568 809 712
 • Novorozenecké JIP
  568 809 355
 • Šestinedělí 1
  568 809 353
 • Novorozenecké lékař
  568 809 355
 • Laktační poradna
  568 809 355
 

AKTUÁLNĚ

Nemocnice Třebíč vystavuje výtvarné práce dětských pacientů

Vestibul a prostředí recepce Nemocnice Třebíč zkrášlí v posledním měsíci roku 2016 výstava výtvarných prací dětských pacientů. Ti při hospitalizaci na dětských odděleních navštěvují herny mateřské školy a školní družiny při nemocnicích v Kraji Vysočina. Jednotlivá...

Benefiční koncert 2016

Na nákup zdravotnických prostředků vydělal Benefiční večer Nemocnici Třebíč 1.148.710 korun. Zisk tvoří dary velkých dárců, kteří v rámci programu předali ředitelce Nemocnice Třebíč Ing. Evě Tomášové symbolické dárkové šeky. Peníze jsou určené...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.