Rychlé vyhledávání na stránkáchVedoucí pracovníci

 
MUDr. Nabil Ahmadie
Primář
Tel.: 568 809 844
Gsm: 739 455 408
E-mail: nahmadie@nem-tr.cz

 
MUDr. Monika Růžičková
Vedoucí lékař Moravské Budějovice
Tel.: 568 421 301
E-mail: mruzickova@nem-tr.cz

 
Bc. Helena Peštálová
Vrchní sestra Třebíč
Tel.: 568 809 366
Gsm: 739 455 438
E-mail: hpestalova@nem-tr.cz

Fotogalerie

                                       
 

Ke stažení

329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč.pdf [215,7kB]
329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč
328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč.pdf [208,2kB]
328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč

Lůžková oddělení

LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)

LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč má tři pracoviště – LDN a DIOP v Třebíči a LDN v Moravských Budějovicích. Pokoje na LDN jsou jedno až čtyřlůžkové, jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, nočními a jídelními stolky, signalizačním zařízením a dle nutnosti i toaletním nebo geriatrickým křeslem.

Na LDN poskytujeme komplexní zdravotní péči o geriatrické a dlouhodobě nemocné pacienty. Zajišťujeme konziliární vyšetření a plánované kontroly v odborných ambulancích. Úzce spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice i centrální laboratoří. Sestry jsou vyškoleny v ošetřování pacientů s chronickými ranami a proleženinami. Rehabilitaci provádí kvalifikované sestry s certifikovaným kurzem rehabilitačního ošetřování. U pacientů provádí polohování, posazování, cvičení na lůžku, nácvik chůze, nácvik denních činností, aktivizační programy zaměřené na jemnou motoriku a myšlení. Poskytujeme zde i péči paliativní. Propuštění do domácího prostředí plánujeme tak, aby byla vždy zajištěna kontinuita odborné péče.

Naším hlavním cílem je kvalitní péčí zlepšit zdravotní stav pacienta a pomoci mu ve složitém a těžkém období života.

DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
Na DIOP jsou přijímáni pacienti z jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme zde intenzivní péči o pacienty s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením. Při péči využíváme prvků bazální stimulace.

Délka hospitalizace na LDN i DIOP je závislá na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče.

Umístění jednotlivých stanic:
LDN 1 Třebíč: budova G, třetí nadzemní podlaží, 21 lůžek
LDN 2 Třebíč: budova U, první podzemní podlaží, 31 lůžek
LDN 1 Moravské Budějovice, 1. patro, 26 lůžek
LDN 2 Moravské Budějovice, 2. patro, 26 lůžek
DIOP Třebíč: dne 21. 10. 2015 bylo oddělení přestěhováno z budovy U do budovy CH – 5 patro


Adresa pro korespondenci:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Oddělení LDN Moravské Budějovice
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč


 

Kontaktní osoby

Primář MUDr. Nabil Ahmadie 568 809 844 nahmadie@nem-tr.cz
Zástupce primáře MUDr. Věra Rymešová 568 809 848 vrymesova@nem-tr.cz
Vedoucí lékař Moravské Budějovice MUDr. Monika Růžičková 568 421 301 mruzickova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Jana Gorušová 568 809 847 jgorusova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Šárka Křížová 568 809 847 skrizova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Katarína Plačková 568 809 847 kplackova@nem-tr.cz
Lékař Moravské Budějovice MUDr. Bohumil Pavlíček CSc. 568 421 301 bpavlicek@nem-tr.cz
Lékařka Moravské Budějovice MUDr. Jitka Vašíčková 568 421 301 jvasickova@nem-tr.cz
Vrchní sestra Třebíč Bc. Helena Peštálová 568 809 366 hpestalova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN1 Třebíč Iva Drbálková 568 809 848 idrbalkova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN2 Třebíč Bc. Pavla Sklenářová 568 809 567 psklenarova@nem-tr.cz
Staniční sestra DIOP Třebíč Yvona Andělová 568 809 778 yandelova@nem-tr.cz
Staniční sestra Moravské Budějovice I.patro Markéta Dvořáková DiS. 568 421 301 mdvorakova@nem-tr.cz
Staniční sestra Moravské Budějovice II.patro Ladislava Čermáková 568 421 302 lcermakova@nem-tr.cz


Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester LDN 1
  568 809 848
 • Pracovna sester LDN 2
  568 809 567
 • DIOP – pracovna sester
  568 809 778
 • LDN Moravské Budějovice - I. patro
  568 421 301
 • LDN Moravské Budějovice - II. patro
  568 421 302
 

AKTUÁLNĚ

Dar Nadace Křižovatka

Nadace Křižovatka předala dnes darem 16 monitorů dechu na Novorozenecké oddělení Nemocnice Třebíč, p.o. . Tyto přístroje budou hlídat nově narozené děti, ohrožené Syndromem náhlého úmrtí. Dar Nadace Křižovatka, 16 monitorů dechu Babysense II,má...

Výšlap na Pekelný kopec

Nemocnice Třebíč tentokrát trochu jinak. Výšlap zaměstnanců nemocnice a města Třebíč na Pekelňák. Trochu aktivního odpočinku ...Fotogalerie 1 na levé straně po otevření zprávy. Fotogalerii 2 najdete zde.   ...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.