Rychlé vyhledávání na stránkáchVedoucí pracovníci

 
MUDr. Nabil Ahmadie
Primář
Tel.: 568 809 844
Gsm: 739 455 408
E-mail: nahmadie@nem-tr.cz

 
MUDr. Monika Růžičková
Vedoucí lékař Moravské Budějovice
Tel.: 568 421 301
E-mail: mruzickova@nem-tr.cz

 
Bc. Helena Peštálová
Vrchní sestra Třebíč
Tel.: 568 809 366
Gsm: 739 455 438
E-mail: hpestalova@nem-tr.cz

Fotogalerie

                                       
 

Ke stažení

329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč.pdf [215,7kB]
329-00 - Žádost o přijetí na DIOP Nemocnice Třebíč
328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč.pdf [208,2kB]
328-00 - Žádost o přijetí do LDN Nemocnice Trebíč

Lůžková oddělení

LDN (léčebna dlouhodobě nemocných)

LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných)
Léčebna dlouhodobě nemocných Nemocnice Třebíč má tři pracoviště – LDN a DIOP v Třebíči a LDN v Moravských Budějovicích. Pokoje na LDN jsou jedno až čtyřlůžkové, jsou vybaveny polohovacími lůžky s antidekubitárními matracemi, nočními a jídelními stolky, signalizačním zařízením a dle nutnosti i toaletním nebo geriatrickým křeslem.

Na LDN poskytujeme komplexní zdravotní péči o geriatrické a dlouhodobě nemocné pacienty. Zajišťujeme konziliární vyšetření a plánované kontroly v odborných ambulancích. Úzce spolupracujeme se všemi odděleními nemocnice i centrální laboratoří. Sestry jsou vyškoleny v ošetřování pacientů s chronickými ranami a proleženinami. Rehabilitaci provádí kvalifikované sestry s certifikovaným kurzem rehabilitačního ošetřování. U pacientů provádí polohování, posazování, cvičení na lůžku, nácvik chůze, nácvik denních činností, aktivizační programy zaměřené na jemnou motoriku a myšlení. Poskytujeme zde i péči paliativní. Propuštění do domácího prostředí plánujeme tak, aby byla vždy zajištěna kontinuita odborné péče.

Naším hlavním cílem je kvalitní péčí zlepšit zdravotní stav pacienta a pomoci mu ve složitém a těžkém období života.

DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče)
Na DIOP jsou přijímáni pacienti z jednotek intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme zde intenzivní péči o pacienty s poruchou vědomí a závažným, nejčastěji neurologickým postižením. Při péči využíváme prvků bazální stimulace.

Délka hospitalizace na LDN i DIOP je závislá na zdravotním stavu pacienta a nutnosti poskytování zdravotní péče.

Umístění jednotlivých stanic:
LDN 1 Třebíč: budova G, třetí nadzemní podlaží, 21 lůžek
LDN 2 Třebíč: budova U, první podzemní podlaží, 31 lůžek
LDN 1 Moravské Budějovice, 1. patro, 26 lůžek
LDN 2 Moravské Budějovice, 2. patro, 26 lůžek
DIOP Třebíč: dne 21. 10. 2015 bylo oddělení přestěhováno z budovy U do budovy CH – 5 patro


Adresa pro korespondenci:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Oddělení LDN Moravské Budějovice
Purkyňovo nám. 133/2
674 01 Třebíč


 

Kontaktní osoby

Primář MUDr. Nabil Ahmadie 568 809 844 nahmadie@nem-tr.cz
Zástupce primáře MUDr. Věra Rymešová 568 809 848 vrymesova@nem-tr.cz
Vedoucí lékař Moravské Budějovice MUDr. Monika Růžičková 568 421 301 mruzickova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Jana Gorušová 568 809 847 jgorusova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Šárka Křížová 568 809 847 skrizova@nem-tr.cz
Lékařka Třebíč MUDr. Katarína Plačková 568 809 847 kplackova@nem-tr.cz
Lékař Moravské Budějovice MUDr. Bohumil Pavlíček CSc. 568 421 301 bpavlicek@nem-tr.cz
Lékařka Moravské Budějovice MUDr. Jitka Vašíčková 568 421 301 jvasickova@nem-tr.cz
Vrchní sestra Třebíč Bc. Helena Peštálová 568 809 366 hpestalova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN1 Třebíč Iva Drbálková 568 809 848 idrbalkova@nem-tr.cz
Staniční sestra LDN2 Třebíč Bc. Pavla Sklenářová 568 809 567 psklenarova@nem-tr.cz
Staniční sestra DIOP Třebíč Yvona Andělová 568 809 778 yandelova@nem-tr.cz
Staniční sestra Moravské Budějovice I.patro Markéta Dvořáková DiS. 568 421 301 mdvorakova@nem-tr.cz
Staniční sestra Moravské Budějovice II.patro Ladislava Čermáková 568 421 302 lcermakova@nem-tr.cz


Kontakty na oddělení

 • Pracovna sester LDN 1
  568 809 848
 • Pracovna sester LDN 2
  568 809 567
 • DIOP – pracovna sester
  568 809 778
 • LDN Moravské Budějovice - I. patro
  568 421 301
 • LDN Moravské Budějovice - II. patro
  568 421 302
 

AKTUÁLNĚ

Nemocnice Třebíč vystavuje výtvarné práce dětských pacientů

Vestibul a prostředí recepce Nemocnice Třebíč zkrášlí v posledním měsíci roku 2016 výstava výtvarných prací dětských pacientů. Ti při hospitalizaci na dětských odděleních navštěvují herny mateřské školy a školní družiny při nemocnicích v Kraji Vysočina. Jednotlivá...

Benefiční koncert 2016

Na nákup zdravotnických prostředků vydělal Benefiční večer Nemocnici Třebíč 1.148.710 korun. Zisk tvoří dary velkých dárců, kteří v rámci programu předali ředitelce Nemocnice Třebíč Ing. Evě Tomášové symbolické dárkové šeky. Peníze jsou určené...
Kraj Vysočina - zřizovatel organizace
Město Třebíč
Skupina ČEZ
Fakultní nemocnice Brno
E-ambulance
 
Copyright (c) 2005-2015    Code & design DIGITAL ACTION.